Allez au contenu Allez à la navigation

Jogi Közlemény

 
NAOS HUNGARY KFT.
 
Korlátolt felelősségű társaság.
Székhelye: 2040, Budaörs, Puskás Tivadar út 1.
A magyar cégbíróság által 13-09-147838 cégjegyzékszámon bejegyezve
Telefon: 36 (1) 8 333 100
 
Honlapfelelős: Márta Nikolett
 
A honlap megjelenéséért és közzétételéért felel:
 
NAOS Hungary Kft.
Korlátolt felelősségű társaság.
Székhelye: 2040, Budaörs, Puskás Tivadar út 1.
A magyar cégbíróság által 13-09-147838 cégjegyzékszámon bejegyezve
Telefon: 36 (1) 8 333 100
 
Webtárhely szolgáltató:
 
OVH
Egyszerűsített részvénytársaság (SAS), alaptőkéje 10 000 000 euró
A Lille városi RCS (cégbíróság) által 424 761 419 cégjegyzékszámon bejegyezve
Székhelye: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – FRANCIAORSZÁG
Telefon: +33 (0) 9 72 37 97 74
 

Szerzői jogok / Copyright

 

 • A honlapon található márkák és logók a NAOS bejegyzett védjegyei. A honlap használata ezen márkajelzések és logók vonatkozásában semmilyen licencjogot, illetve felhasználási jogot nem biztosít, ezen márkajelzések és logók bármely célra történő felhasználása kizárólag a tulajdonos előzetes, írásos hozzájárulása esetén lehetséges.

 

 • A honlapon található szövegek és dokumentumok másolása vagy sokszorosítása kizárólag saját használatra és tájékoztató céllal megengedett. A szövegek sokszorosítása vagy másolása egyéb célokra – különösen kereskedelmi célokra – szigorúan tilos, kivéve, ha ezt a NAOS társaság írásban, előzetesen engedélyezi.

 

 • A NAOS társaság fenntartja a jogot, hogy védjegybitorlás és szellemi tulajdonjogainak megsértése esetén feljelentést tegyen és bírósághoz forduljon.

 

Felelősség kizárása

 

 • A honlapon található adatok és információk kizárólag tájékoztató jellegűek. Az adatok és információk tartalmával kapcsolatban a társaság semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal. A NAOS semmilyen felelősséget nem vállal továbbá a honlap használatával vagy megnyitásával kapcsolatos vagy abból fakadó esetleges károkért, többek közt a felhasználó számítógépében vagy más tulajdonában keletkező, vagy számítógépes vírusok okozta károkért.

 

 • A NAOS semmilyen felelősséget nem vállal a honlap tartalmában található hibákért, pontatlanságokért vagy kihagyásokért. A BIODERMA termékekről a honlapon található fényképek illusztrációs célt szolgálnak. A honlap tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért vagy teljességéért a társaság semmilyen felelősséget nem vállal. Az információk felhasználásának felelőssége teljes mértékben a felhasználót terheli.

 

 • A NAOS társaság semmilyen felelősséget nem vállal az oldal megnyitásából, elérhetetlenségéből, használatából és/vagy az oldalról közvetlenül vagy közvetve származó információk hitelesnek történő elfogadásából származó, közvetlen vagy közvetett károkért vagy veszteségekért, függetlenül azok okától, eredetétől, természetétől vagy következményeitől.

 

 • A felhasználó vállalja, hogy jelen honlapon keresztül nem terjeszt vagy tesz közzé olyan információt, amely polgári vagy büntetőjogi következményekkel járhat, így tartózkodik többek közt az illegális, a közrend megzavarására alkalmas vagy becsületsértő információk közzétételétől.

 

 • A honlaphoz hiperlinkkel kapcsolódó külső honlapokra a NAOS társaságnak semmilyen ráhatása nincs, azok tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. A külső honlapokra mutató linkek semmilyen körülmények között nem minősülnek a NAOS és ezen honlapok közötti együttműködés vagy támogatás jelének, a külső honlapokra saját feltételeik és adatkezelési szabályzatuk vonatkozik. Továbbá, sem természetes, sem jogi személy nem jogosult a honlapra mutató bármely linket a NAOS kifejezett hozzájárulása nélkül elhelyezni.
 

Adatvédelem

 

 • Az 1978. évi január 6-i, 78-17 sz. Francia Adatvédelmi Törvény és annak 2004. évi augusztus 6-i 2004-801 sz. módosítása értelmében azon felhasználók, akik jelen honlapon megadták elérhetőségi vagy más személyes adataikat, az alábbi címre küldött kérvény útján jogosultak adataikhoz hozzáférni, azokat módosítani vagy törölni:

     NAOS, Service Marketing Consommateurs, 75 cours Albert Thomas, 69 447 LYON CEDEX 03, France

    illetve ugyanezt megtehetik a társaság részére küldött üzenet útján, a kapcsolatfelvételi nyomtatvány kitöltésével.

 • A NAOS társaság fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül és saját belátása szerint, a honlaphoz való hozzáférést részben vagy teljesen letiltsa, megszüntesse, módosítsa, felfüggessze, így többek közt a honlap tartalmát, szolgáltatásait, jellemzőit vagy hozzáférhetőségi idejét előzetes értesítés nélkül módosítsa, és ezen változtatások esetleges következményeiért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 • Jelen jogi nyilatkozatra Franciaország törvényei vonatkoznak, és az ezzel kapcsolatos jogviták rendezése a lyoni (Franciaország) illetékes bíróságok hatáskörébe tartozik.