Korlátolt felelősségű társaság.
Székhelye: 2040, Budaörs, Puskás Tivadar út 1.
A magyar cégbíróság által 13-09-147838 cégjegyzékszámon bejegyezve
Telefon: 36 (1) 8 333 100
 
 
A honlap megjelenéséért és közzétételéért felel:
 NAOS Hungary Kft.
Korlátolt felelősségű társaság.
Székhelye: 2040, Budaörs, Puskás Tivadar út 1.
A magyar cégbíróság által 13-09-147838 cégjegyzékszámon bejegyezve
Telefon: 36 (1) 8 333 100


 
Webtárhely szolgáltató:

Claranet
SAS with a capital of €5 332 300
Registered with the Paris RCS under number 419 632 286
Having its head office at 32 Rue Breguet – 75011 Paris - FRANCE
Tel.: +33 (0)1.44.78.63.65

Szerzői jogok / Copyright
 A honlapon található márkák és logók a NAOS bejegyzett védjegyei. A honlap használata ezen márkajelzések és logók vonatkozásában semmilyen licencjogot, illetve felhasználási jogot nem biztosít, ezen márkajelzések és logók bármely célra történő felhasználása kizárólag a tulajdonos előzetes, írásos hozzájárulása esetén lehetséges.
 
A honlapon található szövegek és dokumentumok másolása vagy sokszorosítása kizárólag saját használatra és tájékoztató céllal megengedett. A szövegek sokszorosítása vagy másolása egyéb célokra – különösen kereskedelmi célokra – szigorúan tilos, kivéve, ha ezt a NAOS társaság írásban, előzetesen engedélyezi.
 
A NAOS társaság fenntartja a jogot, hogy védjegybitorlás és szellemi tulajdonjogainak megsértése esetén feljelentést tegyen és bírósághoz forduljon.
 
Felelősség kizárása
 A honlapon található adatok és információk kizárólag tájékoztató jellegűek. Az adatok és információk tartalmával kapcsolatban a társaság semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal. A NAOS semmilyen felelősséget nem vállal továbbá a honlap használatával vagy megnyitásával kapcsolatos vagy abból fakadó esetleges károkért, többek közt a felhasználó számítógépében vagy más tulajdonában keletkező, vagy számítógépes vírusok okozta károkért.
 
A NAOS semmilyen felelősséget nem vállal a honlap tartalmában található hibákért, pontatlanságokért vagy kihagyásokért. A BIODERMA termékekről a honlapon található fényképek illusztrációs célt szolgálnak. A honlap tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért vagy teljességéért a társaság semmilyen felelősséget nem vállal. Az információk felhasználásának felelőssége teljes mértékben a felhasználót terheli.
 
A NAOS társaság semmilyen felelősséget nem vállal az oldal megnyitásából, elérhetetlenségéből, használatából és/vagy az oldalról közvetlenül vagy közvetve származó információk hitelesnek történő elfogadásából származó, közvetlen vagy közvetett károkért vagy veszteségekért, függetlenül azok okától, eredetétől, természetétől vagy következményeitől.
 
A felhasználó vállalja, hogy jelen honlapon keresztül nem terjeszt vagy tesz közzé olyan információt, amely polgári vagy büntetőjogi következményekkel járhat, így tartózkodik többek közt az illegális, a közrend megzavarására alkalmas vagy becsületsértő információk közzétételétől.
 
A honlaphoz hiperlinkkel kapcsolódó külső honlapokra a NAOS társaságnak semmilyen ráhatása nincs, azok tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. A külső honlapokra mutató linkek semmilyen körülmények között nem minősülnek a NAOS és ezen honlapok közötti együttműködés vagy támogatás jelének, a külső honlapokra saját feltételeik és adatkezelési szabályzatuk vonatkozik. Továbbá, sem természetes, sem jogi személy nem jogosult a honlapra mutató bármely linket a NAOS kifejezett hozzájárulása nélkül elhelyezni.